Nasi specjaliści

Poznaj nas

lek. med. Anna Jankowiak

lek. psychiatra, psycholog

Jestem psychiatrą i psychologiem z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W 1997 r ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu na wydziale lekarskim,  a następnie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale psychologii. Efektem zainteresowania rozwojem człowieka na różnych etapach życia były kolejne szkolenia specjalizacyjne  – ukończyłam specjalizację z psychiatrii dorosłych oraz z psychiatrii dzieci i młodzieży. W mojej pracy widzę co dzień, że samopoczucie człowieka zależne jest w dużej mierze od środowiska w jakim funkcjonuje –  zostałam zatem certyfikowanym psychoterapeutą systemowym i głównie w tym nurcie pracuję, mimo, że odbyłam wielokierunkowe szkolenia z psychoterapii  minn: kurs akredytowany do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP,  kurs z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Pracując  z dziećmi i młodzieżą przeżywałam fasycnację komputerowymi metodami  stymulacji uwagi poprzez terapię biofeedback – obecnie treningi te wykonują w Pracowni Rehabilitacji i Terapii członkowie naszego Diamedowgo Zespołu . 

Moi pacjenci inspirują mnie całe życie wskazując nowe skuteczne drogi pracy w medycynie i terapii – dlatego w 2011 roku uzyskałam certyfikat terapeuty środowiskowego . Obecnie pracuję w wielospecjalistycznych zespołach ambulatoryjnych , Oddziałach Dziennych i Zespołach Środowiskowych, mimo , że zaczynałam w 1998 r. zdobywać doświadczenie kliniczne w Szpitalu Psychiatrycznym “Dziekanka” w Gnieźnie. Moim wyborem jest leczenie w środowisku pacjenta , dlatego od 2005 r. poza szpitalem dodatkowo pracowałam ambulatoryjnie. Specjalizuję się w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, rehabilitacji zaburzeń uwagi i pamięci u dzieci i dorosłych, terapii lęku i depresji, terapii mutyzmu.
Moją pasją od zawsze były psy i praca z nimi. W tym celu podejmuję nieustanne szkolenia, ukończyłam np kurs zawodowy tresera psów i instruktora Rally – O, co pozwala mi przygotowywać psy i ich opiekunów do zawodów z psiego posłuszeństwa, lub ćwiczyć dla przyjemności. Fascynuje mnie rozwój komunikacji międzygatunkowej i poprawa dobrostanu ludzi i zwierząt. W ostatnich latach szkoliłam się z zakresu dogoterapii i metod zaproszenia psów do pomocy w pracy terapeutycznej psychologa i psychiatry . Moje autorskie projekty proponuję zainteresowanym klientom którzy podzielają tę pasję. W 2019 roku zostając Fundatorem Fundacji Homini Plus rozpoczęłam na szeroką skalę działania na rzecz rehabilitacji dzieci i osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami oraz prace mające na celu poprawę komfortu życia ludzi i zwierząt. W moich działaniach zawodowych i prywatnych towarzyszą mi dwa Białe Owczarki Szwajcarskie odwiedzające czasem Pracownię Rehabilitacji i Terapii Diamed. Tworząc od 2007 roku dwie kolejne poradnie Diamed w Gnieźnie funkcjonujące w ramach kontraktów z NFZ marzyłam o miejscu spotkań przypominającym warunki domowe i oferującym szeroki wielospecjalistyczny wachlarz porad – takie miejsce udało się stworzyć w Poznaniu. Zapraszam zatem Państwa bardzo serdecznie do nas 🙂

Zuzanna Draheim

mgr dietetyki klinicznej

Jestem mgr dietetyki klinicznej. Ukończyłam studia na na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie zdobyłam specjalistyczną wiedzę z zakresu dietoprofilaktyki i leczenia żywieniowego w różnych jednostkach chorobowych. Współpracuje z lekarzami neurologami i psychiatrami w trakcie procesu leczenia pacjentów z zaburzeniami odżywiania,  schorzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi np.  ADHD, autyzm czy wybiórczość jedzenia. Prowadzę zajęcia w formie warsztatów (zarówno dla dzieci jak i dorosłych), na których obalamy mity dietetyczne, kształtujemy swoje nawyki żywieniowe czy pieczemy zdrowy chleb! 🙂

Moją największą pasją jest zdrowe gotowanie. Właśnie tym chciałabym zarazić wszystkich moich pacjentów. Doradzę jak łatwo, bez wielkich wyrzeczeń, dbać o swoje zdrowie. Z mojej strony oferuję indywidualnie dobrane jadłospisy, zawsze konkretną poradę i holistyczną opiekę przez cały okres trwania dietoterapii.

Justyna Bernacik

logopeda, pedagog, trener Biofeedback EEG

Jestem logopedą, pedagogiem, trenerem Biofeedback EEG, ukończyłam III – stopniowy kurs “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem oraz kurs “Joga śmiechu i elementy jogi dla dzieci”. Zawsze fascynował mnie skuteczny sposób poprawy motywacji dzieci do wysiłku edukacyjnego, w tym celu włączyłam do mojej pracy techniki żetonowe, które wykładam rodzicom oraz metodę Biofeedbacku – skuteczną metodę poprawy koncentracji, uwagi i pamięci. Na co dzień pracuję również z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzę zajęcia z jogi oraz z jogopedii, nowej ciekawej dziedziny, gdzie łączę jogę z ćwiczeniami logopedycznymi. Podczas jogopedii dzieci uruchamiają nie tylko ciało ale również język. A każde ćwiczenie fizyczne związane jest z ćwiczeniem logopedycznym. Od zawsze fascynowało mnie również szukanie sposobu nad poprawą pamięci człowieka, a w szczególności osób starszych, dlatego proponuję osobom starszym “spotkania przy kawie” – warsztaty pamięci. 

mgr Anna Hinc

psycholog, pedagog, coach, terapeuta

„Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim” Jean- Paul Sartre

mgr Anna Hinc– jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu i pedagogiki na Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Millenium w Gnieźnie.

Jestem: psychologiem, pedagogiem, coachem, terapeutą zajęciowm, certyfikowanym specjalistą  pomocy ofiarom przemocy domowej, psychoterapeutą uzależnień, trenerem TZA- treningu społecznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, trenerem  TROp- programu opiekuńczego dla młodzieży i rodziców, trenerem programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Od zawsze pracuję z ludźmi. W mojej pracy fascynuje mnie odkrywanie dobra w drugim człowieku. Od niedawna w do swojej pracy z rodzicami, dziećmi i młodzieżą wykorzystuję metodę żetonową. Metoda ta jest jedną z technik, która jest skuteczna w uczeniu pożądanych zachowań oraz wygaszaniu zachowań niewłaściwych. Dzięki wykorzystaniu tej metody osiągam niesamowite rezultaty w wychowywaniu dzieci i młodzieży.

Zmiany zachodzące w całym cyklu życia człowieka zawsze były dla mnie tajemnicze i dlatego mnie zainspirowały. To właśnie dzięki tajemnicy cyklu życia pracuję z ludźmi w różnym wieku: dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz z osobami starszymi.

Moja praca, to moja pasja, jedna z wielu… Polepszenie funkcjonowania moich klientów w szarym, zwykłym życiu, ich nowe, lepsze spojrzenie na  to życie, daje mi ogromną satysfakcję, poczucie sensu i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Zawsze lubiłam wyzwania, dlatego nie ograniczam się do jednej dziedziny. Różnorodność w mojej pracy, to klucz do wspólnego sukcesu: terapeuty i klienta, prowadzę: „Warsztaty przy kawie” polegające na poprawie pamięci u osób starszych/ samotnych, warsztaty dla rodziców z trudnościami wychowawczymi oraz zajmuję się prowadzeniem konsultacji indywidualnych.

Posiadam dwie wielkie pasje: rodzina, a od niedawna również motocykle.

Zarówno w pracy, jak i na motocyklu, jestem osobą odpowiedzialną za siebie i innych.

Justyna Jodłowska

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ukończyłam roczne Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, diagnozy i terapii  dzieci i dorosłych.

W pracy kieruję się podejściem systemowym, towarzyszę i wspieram w zrozumieniu i wyrażaniu odczuwanych emocji, rozpoznawaniu własnych zasobów i poszukiwaniu własnej drogi do rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Pracuję z osobami dorosłymi, rodzinami (w tym adopcyjnymi i zastępczymi) oraz dziećmi i młodzieżą. Pomagam dzieciom i młodzieży w pokonywaniu towarzyszącym im trudnościach. Sądzę, że w pracy z dziećmi i młodzieżą szczególnie przydatna jest współpraca z ich rodzicami/opiekunami bądź całą rodziną w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów.

Oferuję wsparcie osobom dorosłym po trudnych doświadczeniach, mającymi trudności w relacjach z innymi i w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych.  Posiadam doświadczenie w indywidualnej pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym w obszarze przeżywanych trudności, stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym.

Prowadzę również szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia. W kontakcie z klientem kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.  Dbam o stały rozwój swoich kompetencji, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Agnieszka Chwierot

psycholog

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Poznaniu ze specjalnością psychologii klinicznej i sądowej. Swoje doświadczenie zdobywałam na stażu w Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, na oddziale kardiologiczno-rehabilitacyjnym w Szpitalu w Puszczykowie oraz pracując z osobami w chorobach otępiennych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim w Poznaniu.
Prowadzę konsultacje psychologiczne, interwencję kryzysową oraz poradnictwo psychologiczne. Fascynuje mnie praca z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, gdzie zajmuję się ich diagnozą i terapią, oraz poradnictwem wychowawczym. Interesuje mnie praca z osobami cierpiącymi z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach. Przeprowadzam badania psychologiczne w zakresie funkcji poznawczych, osobowościowych oraz poziomu inteligencji. Aktualnie w trakcie Podstawowego Kursu Terapii Systemowej.

Skontaktuj się z nami

Umów się na wizytę dzwoniąc pod numer: +48 883 701 769.

W razie pytań skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.

4 + 12 =

+48 883 701 769

ul. Warszawska 145/3, 61-041 Poznań

annajankowiak@gmail.com