Gabinet psychiatryczny

Poradnik pacjenta 

  1.  Czym różni się porada psychiatry od porady psychologa ?  – psychiatra jest lekarzem który  ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Medycznym , następnie kilka lat kształcił się w każdej z wybranych specjalizacji i zdał egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii dorosłych, lub kolejny taki egzamin w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Psychiatra leczy za pomocą środków farmakologicznych , leki w psychiatrii są bardzo różnorodne, należą do różnych grup chemicznych i mają inne wskazania w zależności czy są to leki na uspokojenie, przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe czy jeszcze inne. Psychiatra posiada wiedzę jak dobrać leki dla danego pacjenta w zależności od zgłaszanych przez niego na wizycie objawów. Będzie zatem pytać o dolegliwości występujące u pacjenta jak np. bóle głowy, ucisk w gardle, kołatania serca, zniechęcenie, bezsenność, dziwne doznania słuchowe i wzrokowe .
Psycholog jest osobą po studiach uniwersyteckich zakończonych tytułem magistra psychologii, zatem nie jest lekarzem. Swoją pracę opiera na rozmowie i technikach terapeutycznych w których szkoli się przez wiele lat zdobywając uprawnienia psychoterapeutyczne. Pomoc psychologa polega na określeniu problemu pacjenta zwanego często klientem i znalezieniu podczas rozmów terapeutycznych rozwiązania tego problemu. Psycholog nie wystawia recept. 


2.  Na czym polega badanie psychiatryczne ?  – psychiatra stawia diagnozę w oparciu o rozmowę z pacjentem, obserwację jego zachowania, stanu psychofizycznego, funkcjonowanie zawodowe i relacje społeczne. W razie potrzeby poszerzenia informacji korzysta w zleconych badań dodatkowych np: badania psychologicznego, EEG, badań laboratoryjnych z krwi lub badań obrazowych głowy. W diagnozowaniu posługuje się obowiązującą w świecie medycznym klasyfikacją , obecnie jest to ICD – 10 czyli  Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10. Każda jednostka chorobowa jest w tej klasyfikacji opisana , zmierzona ilościowo i jakościowo pod kontem występujących objawów i określona jako jakaś nazwana choroba lub zespół objawów. Zdobyta w trakcie wieloletniej nauki wiedza i doświadczenie zawodowe lekarza pokazuje mu  jak korzystać z tej klasyfikacji, jak jej używać tak,  żeby uwzględniając różnorodność obrazu choroby u każdego pacjenta postawić odpowiednią diagnozę i włączyć właściwe leczenie. Każdy pacjent i jego objawy stanowią osobną opowieść. W medycynie nie ma dwóch identycznych sytuacji ani dwóch takich samych organizmów. Dlatego postawienie właściwej diagnozy i włączenie odpowiedniego leczenia wymaga szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia klinicznego, oraz wpatrzenia  się w obraz prezentowany przez pacjenta. Niekiedy zatem psychiatra musi zadać ” dziwne ” pytania żeby zweryfikować nasuwające się  hipotezy diagnostyczne. Wszystkie pytania są celowe i służą wybraniu właściwej ścieżki pomocy. Dlatego bardzo ważna jest współpraca pacjenta i zaufanie do lekarza w trakcie procesu diagnostycznego. Jeżeli nie masz zaufania do danego lekarza  – to nie wybieraj się do niego na wizytę, ponieważ nie będzie on w stanie ci pomóc bez Twojego dobrego nastawienia i otwartości. Jeśli ktoś w jakiś sposób przymusił Cię do wizyty u psychiatry  – najlepiej powiedz mu o tym na początku spotkania. Będzie wtedy szansa na to, żeby mimo początkowej niechęci skorzystać jednak z umówionej wizyty w jak najlepszy dla Ciebie sposób. Wszelkie informacje zebrane od Ciebie są poufne i stanowią tajemnicę lekarską – nikt nie będzie ich dalej ujawniał.

3.  Czy leki mogą uzależniać ? – właściwie dobrane leki nie uzależniają tylko regulują neurotransmisję w ośrodkowym  układzie nerwowym, Po odpowiednio długim okresie leczenia i  ustąpieniu objawów choroby, czyli po powrocie do zdrowia należy je odstawić. Kolejne wizyty kontrolne u psychiatry służą określeniu właściwego czasu leczenia i dobraniu dawek leków na każdym etapie leczenia. Dlatego po pierwszej wizycie należy umówić się na kolejną według zaleceń lekarza który włączył leki.

4.  Czy psychiatra zawsze , na każdej wizycie zapisuje leki ? – niektóre wizyty u psychiatry polegają jedynie na rozmowie , jeśli lekarz nie widzi wskazań do interwencji farmakologicznej nie zapisuje na wizycie leków. Wówczas wizyta zakończona jest poradą i psychoedukacją.

5. Czy psychiatra wypisuje zwolnienia z pracy ?  – jeżeli podczas wizyty lekarz uzna , że stan pacjenta jest na tyle poważny, że nie może on funkcjonować zawodowo przez pewien okres czasu, to na wizycie wystawia zwolnienie z pracy. Obecnie zwolnienia są elektroniczne , zatem trafiają do zakładu pracy zdalnie, bez konieczności  zabierania ze sobą wydruku.

6. Czy otrzymam receptę elektroniczną ?  – od 1.01.2020r w Polsce obowiązuje centralny system wystawiania recept , co skutkuje tym , że na wizycie nie otrzymacie wydruku recepty tylko kod do odebrania leku w  dowolnej aptece. Recepta staje się ważna zaraz po jej wypisaniu, zatem wychodząc z gabinetu lekarskiego możecie udać się do najbliższej apteki.