Logopedia

LOGOPEDIA

Zajmuje się diagnozowaniem problemów i niesieniem pomocy w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, zna go, ale nie potrafi go dostatecznie sprawnie używać lub nastąpiło mechaniczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego lub choroba psychiczna, które spowodowały, że język „rozpadł się” w umyśle.

Zapewne niejeden z nas zetknął się w wieku okołoprzedszkolnym czy wczesnoszkolnym z przemiłą panią, która próbowała nas przekonać, że ryba to ryba, a nie „lyba”, a w „safie” jest szalik, a nie „salik”.

A w świecie dorosłych ….wystarczy posłuchać wypowiedzi radiowych czy telewizyjnych osób mniej lub bardziej znanych z życia publicznego, żeby usłyszeć, ile jest zaniedbań logopedycznych. Takie przykłady z wyższych sfer z pewnością dają nadzieję osobom, na co dzień borykającym się z poważnymi wadami wymowy, które stają na przeszkodzie swobodnych kontaktów, komunikowania się, a nawet pracy zawodowej. Poprawę komfortu życia może przynieść praca z logopedą.

„Sukces terapii logopedycznej to zaufanie, współpraca, systematyczność i odpowiedzialność”

               Oferujemy:

– orientacyjne badanie słuchu

– badanie funkcji połykania

– badanie funkcji oddychania

– badanie mowy

– masaż logopedyczny

 

Leczone choroby logopedyczne:

– dyslalia

– seplenienie

 – kappacyzm, gammacyzm

– niewymawianie głoski „r”

– jąkanie u dzieci i dorosłych

– opóźniony rozwój mowy

– zaburzenia komunikacji w autyzmie, zespole Aspergera, zespole Downa

– afazja

– dwujęzyczność dzieci

– emisja głosu

NOWOŚĆ!!!

Możliwość łączenia terapii logopedycznej z treningiem biofeedback.